دادگاهی در ایالت مینه‌سوتا یک دلال رژیم ایران به نام نگار قدس کنی را به جرم نقض تحریم‌های آمریکا و فروش غیرقانونی فناوری آمریکایی به این رژیم به ۲۷ماه زندان محکوم کرد.
این دلال در تیرماه ۱۳۹۶ در استرالیا بازداشت شد و اتهام وی صادرات غیرقانونی محصولات کنترل شده آمریکا به ایران بود. وزارت دادگستری آمریکا حکم زندان این دلال رژیم ایران در سایت خود اعلام کرد.

روز ۲مهر۹۸نگار قدس کنی در برابر قاضی ناحیه آمریکا جوآن ان. اریکسون Joan N. Ericksen در شهر مینیاپلیس از ایالت مینه سوتا محکوم شد.

 

پنجشنبه ۴ مهر۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah