آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش رسمی خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها نگرانی خود و جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران را برشمرد.
دبیرکل سازمان ملل در این گزارش با اظهار نگرانی از آزار مدافعان حقوق بشر در ایران، خواستار تأمین امنیت مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فعالان کارگری و فعالان محیط زیست برای فعالیت «بدون ترس از آزار و بازداشت و پیگرد» شد.
آنتونیو گوترز در قسمتی دیگر از این گزارش نگرانی خود از تداوم اجرای مجازات اعدام به‌طور گسترده در ایران را اعلام و خواهان پیوستن این کشور به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان شد.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش رسمی خود نگرانی عمیق خود از تداوم اعدام کودکان در ایران را اعلام کرد.
پنجشنبه ۴ مهر۱۳۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah