استیو منو چین ، وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه ۳ مهر ۹۸ اعلام کرد کە طبق رایزنی ھای صورت گرفتە، کشورھای اتحادیە اروپا ھیچ کاری را بدون رضایت واشنگتن برای رژیم ایران انجام نمی دھند.
منوچین گفت: اتحادیه اروپا به ایالات متحده اطمینان خاطر داده بروکسل بدون رضایت واشنگتن، کاری در زمینه تحریم‌ها برای ایران انجام نخواهد داد. رایزنی‌های بسیاری خوبی با همه متحدانمان درباره برنامه تحریم‌ها یا همان کارزار فشار حداکثری و اتحادمان در زمینه تحریم‌ها داشتیم.

 
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah