photo_2019-09-27_17-04-02.jpg

تجمع اعتراضی مردم شهر الوند در اعتراض به عدم پاسخگویی ریاست دادگستری استان قزوین به روند رسیدگی پرونده های فساد اقتصادی استان و شهر الوند

روز جمعه ۵مهر۹۸

 

 

 

گزارش تصویری از وضعیت جاده گرگان به آق قلا در محدوده روستای محمد آباد

اهالی منطقه در اعتراض به مشکلات جاده، با آتش زدن لاستیک، راه را بسته اند

جمعه ۵مهر۹۸

 

 

تجمع واعتصاب کارگران هفت تپه درپنجمین روز
در حمایت از ۲۰نفر از همکاران اخراجی خود
آنها خواهان بازگشت تمامی کارگران اخراجی به کار میباشند
امروز جمعه ۵مهر۹۸

 

 

ادامه اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران هفت تپه
امروز جمعه ۵مهر۹۸
سخنرانی یکی ازکارگران هفت تپه که از سایر کارگران می خواهد تا زمان بازگشت به کار کارگران این واحد صنعتی از حضور در این واحد صنعتی برای کار اجتناب کنندو با هم همدل باشند

 

کارگران نیشکر هفت تپه درپنجمین روز اعتصاب و اعتراض حود با وجود تهدیدهای امنیتی کارگزاران در حمایت از ۲۰نفر از همکاران اخراجی خود تجمع کردند.آنها خواهان بازگشت تمامی کارگران اخراجی به کار میباشند.کارگران اعتصابی در محوطه این شرکت با شعار «کارگر با غیرت اتحاد اتحاد» تظاهرات کردند.
امروز جمعه ۵مهر

 

یادی از حماسه ۵مهر ۱۳۶۰
روز شکسته شدن تابوی خمینی جنایتکار
حماسه ای که هم‌چنان ادامه دارد و تا به زیر کشیدن خامنه‌ای از اریکهٔ خلافت باید ادامه داشته باشد. آتش زدن تابلوها نماد سرکوب و بنرهای عکس خمینی و خامنه‌ای و نیز پایگاههای بسیج ضدمردمی و سایر مراکز اختناق از سوی کانون‌های شورشی علامت تداوم روح شورشی ۵مهر در شریان جامعه ملتهب ایران است.
شهید حسن سرخوش نو جوانی از حماسه آفرینان نبرد بی امان با پاسداران خمینی گفته بود: «نگذاریم شهر آرام بماند.» و شهر پر از جوانان شورشی است و نباید آرام بماند.

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah