به گزارش رسانه های حکومتی «محمدرضا جعفریان» از معاونان سازمان تامین اجتماعی به اتهام دریافت ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی که به واردات گوشی موبایل اختصاص داده، دستگیر شد.
جعفریان پس از بازداشت، از سمت خود برکنار و قائم موهبتی از سوی مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، قائم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت مربوطه منصوب گردید.

 

 
جمعه ۵مهر۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah