در حکومت گرگ‌ها و زورگویان موشک حرف نخست را می‌زند اما ما به تمام زورگویان دنیا می‌گوییم که ما نیز موشک به وفور داریم».

اگزوز نظام این حرف ها را روز جمعه ۵ مهر ۹۸ در شهرستان فریدن زده است. حرف های خاتمی نشانه ای از جارو جنجال برای روحیه دادن نیروهای نظام غرق در بحران و بن بست است که با تنش آفرینی و بحران سازی بقای خود را میخواهد حفظ کند. همچنین تلاش می کند با اقدامات تروریستی آمریکا و ترامپ را وادار به واکنش نظامی بکند که به عقیده ناظران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به زیان او می باشد. تلاش رژیم که نه می تواند و می خواهد پای میز مذاکره که به گفته خامنه ای سم مهلک است برود و نه می تواند تقابل بکند بحران سازی و اقدامات تروریستی است که بیشتر آن را منزوی و با اقدامات جامعه جهانی مواجهه خواهد کرد. چنانکه دیدیم در اجلاس سازمان ملل پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان اروپا که رژیم بدان طمع داشت به آمریکا نزدیک شد و به رژیم هشدار داد تخلف چشمگیر از برجام جکاندن ماشه را در پی خواهد داشت.

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah