شهرزاد ایزدی بهنام، که یک کارزار اینترنتی را برای امضای نامه درخواست آزادی همسرش به راه انداخته، در متنی که به همین مناسبت نوشته آورده است که همسرش یک مهندس عمران ۶۵ ساله است که حدود دو سال پیش برای دیدن مادر ۸۶ ساله اش به ایران رفت و بازداشت شد و اتهام جاسوسی علیه وی سوی دستگاه قضایی رژیم ایران کاملا ساختگی است.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah