دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا( ان.سی.آر.آی. یو. اس) روز دوشنبه ۳۰ سپتامبر ساعت ۱۰ صبح ( ۱۶ به وقت اروپا) کنفرانسی را در کلوپ ملی مطبوعات برگزار خواهد کرد که برای انتشار اطلاعات بدست آمده توسط مجاهدین خلق ( پی .ام.او.آی/ ام.ئی.کی) از داخل رژیم ایران در مورد حمله ۱۴سپتامبر ۲۰۱۹ علیه تاسیسات نفتی سعودی می باشد.
سپاه پاسداران انقلاب ایران ( آی.آر.جی .سی) حمله ای را از داخل خاک ایران بدستور علی خامنه ای ولی فقیه این رژیم و با تصویب حسن روحانی انجام داد.
جزئیات درمورد تصمیم گیری و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب و پایگاه های شرکت کننده در این حمله افشا خواهد شد.

زمان : دوشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ ساعت ۱۰ صبح(۱۶ به وقت اروپا – ۱۷۳۰بوقت ایران)
مکان : کلوپ ملی مطبوعات

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah