سپاه پاسداران، بخشی از کارخانجات موشکی خود را به تولید موشک کروز اختصاص داده است. این موشکها توسط گروه صنایع کروزی که آخوندها ساخته‌اند توسط سازمان صنایع هوا-فضای وزارت دفاع رژیم آخوندی تولید می‌شوند. زیر مجموعه‌این گروه شامل صنایع فصیحی، صنایع مسلمی، صنایع رحیمی هستند. این گروه دارای یک پژوهشکده صنایع کروز می‌باشد. (کروکی ساختار سازمان هوا- فضا ضمیمه است- ضمیمه ۱)
پارچین یک منطقه بزرگ کاملاً نظامی در جنوب شرق تهران است که در کنترل وزارت دفاع آخوندها قرار دارد. در پارچین ۱۲صنعت نظامی و موشکی وجود دارد که وزارت دفاع رژیم آخوندی هر کدام از این صنایع را با نام ”طرح“، مشخصاً ”طرح یک تا طرح ۱۲“کد گذاری کرده است. بنابر اطلاعات مشخص موشکهای کروزی که حکومت آخوندی از روی موشکهای کره شمالی ساخته در حمله به پالایشگاههای عربستان استفاده شده در مجموعه گروه صنایع کروز در طرح ۴پارچین ساخته شده است.
رژیم برای آموزش ساخت موشکهای کروز، عده‌یی از کارشناسان موشکی خود را در سالهای گذشته به کره شمالی اعزام کرده بود. از جمله در سال ۱۳۸۸یک گروه ۲۰نفره از این متخصصان به کره شمالی اعزام شدند. رئیس این گروه حسین پورفرزانه متخصص ساخت موتور توربوجت حسین پورفرزانه بوده که در حال حاضر مدیر «صنایع علمی فناوری» در ریاست‌جمهوری آخوند روحانی در زمینه ساخت موتور توربوجت می‌باشد.