طی روزهای اخیر حکم حبس و محرومیت شهناز اکملی توسط شعبه ۳۶ بیدادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
تائید این حکم توسط این شعبه دادگاه و به ریاست قاضی زرگر در حالی صورت گرفته است که وکیل شهناز اکملی و خود وی هیچ اطلاعی در ارتباط با برگزاری دادگاه تجدید نظر نداشته و این جلسه دادگاه در صورت برگزاری بدون حضور خانم اکملی و وکیل وی و اخذ دفاعیات آنان اقدام به تائید رای کرده است.
به گزارش هرانا بر اساس حکم صادره شهناز اکملی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده بود. طی این حکم شهناز اکملی از هرگونه عضویت در فضای مجازی و عضویت در گروه ها و دسته جات سیاسی برای مدت نامعلومی منع شده است. این حکم همچنین خانم اکملی را ممنوع الخروج از کشور اعلام می کند.

دوشنبه ۸ مهر۱۳۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah

 

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah