ماموران کلانتری سراوان  روز یکشنبه ۷ مهرماه ۹۸ به خودروی یک جوان هموطن بلوچ شلیک کردند و وی را به‌قتل رساندند.
وی که «میثم ندرتزهی» نام داشت و ۱۸ساله بود به‌دلیل فقر و بیکاری به شغل سوختبری روی آورده بود.
یکی از شاهدان گفت: بعد از شلیک مستقیم مأموران خودرو میثم آتش گرفت و میثم قصد داشت از خودرو که آتش گرفته بود خود را دور کند اما گلوله‌های مأموران به وی امان نداد و با اصابت گلوله او هم در آتش افتاد و خاکستر شد.

یک منبع مطلع در تشریح واقعه گفت: “بعد از شلیک مستقیم ماموران خودرو میثم آتش گرفت و میثم قصد داشت از خودرو که آتش گرفته بود خود را دور کند اما گلوله های ماموران به وی امان نداد و با اصابت گلوله او هم در آتش افتاد و خاکستر شد.”

 

http://t.me/begoonah1

http://instagram.com/begoonah