حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی رژیم آخوندی به رسانه‌ حکومتی گفت: به‌دلیل تحریم‌ها میزان صادرات میعانات گازی تقریباً «صفر» شده است.
بر اساس آمارهای گمرکی، صادرات میعانات گازی رژیم ایران در سال گذشته با ۴۵درصد کاهش به زیر ۹.۵میلیون تن سقوط کرد…
رژیم ایران در سال ۹۶ بیش از ۱۷میلیون تن میعانات گازی به ارزش هفت میلیارد دلار صادر کرد.
سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی رژیم گفته است آمار پنج ماهه ابتدای سال ۹۸ نسبت به پارسال حاکی از کاهش ۹درصدی صادرات میعانات گازی است.
رژیم ایران روزانه نزدیک ۱۵۰تا ۲۰۰هزار بشکه میعانات گازی مازاد تولید می‌کند، صادرات آن تقریباً به صفر رسیده است.
رژیم ایران نمی‌تواند تولید میعانات گازی را متوقف کند، توقف میعانات گازی همراه گاز تولید می‌شود و توقف آن مستلزم توقف تولید گاز است.
میعانات گازی نوعی نفت خام فوق سبک و گران قیمت است که از میادین گازی تولید می‌شود.

سه شنبه ۹ مهر۱۳۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah