به گزارش خبرگزاری حکومتی  فارس یکی از درجەداران سپاه پاسداران  به نام ابراهیم غلامی در مناطق مرزی شهرستان اشنویە طی درگیری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون رژیم  کشتە شدە است.

ابراهیم غلای اهل شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی و ساکن جزیرە کیش بودە و روز گذشتە جسد وی بە کیش منتقل شدە است.

سه شنبه ۹ مهر۱۳۹۸

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah