با انتشار خبر بازداشت بازپرس جلاد و مفسد دادسرای فرهنگ و رسانه، بیژن قاسم زاده یکی از رذل ترین عناصر قوه قضاییه ایران است که در واقع عامل اصلی خیلی اتهامات واهی ، تشکیل پرونده های کذب, رشوه خواری های سنگین، فساد اخلاقی و صدها موارد اشاکار دیگر…..می باشد.
مفسد نامبرده دارای کارنامه ننگین و تاریک قضاوت در سال‌های ۸۳ تا ۸۶در كردستان (سنندج) كه رياست شعبه ٢ بازپرسی دادگاه عمومی را در اختیار داشت و در اين سال ها مرتکب جرم های زیادی اعم از (همکاری با بزرگان و عاملان توزیع مواد مخدر،دریافت رشوه در تقابل تبرئه مجرمین و محکوم کردن بیگناهان ،فساد اخلاقی آشکار و …..) شده و به دفعات توسط احزاب و مردم غیور کردستان تهدید و مورد خشمشان قرار گرفت،
بیژن قاسم زاده بازپرس مجرم به گفته تعدادی از زندانیان سیاسی یکی از عاملین و واسطه های مابین ضابتین و قضات شکنجه گر و همچنین از طریق نفوذ در سازمان زندانها و زندان اوین توسط افرادی مفسد از پرسنل اقدام به شکنجه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و انتقال و جابجایی انها بوده است ،که در این رابطه   به زودی به همراه تمامی دلائل ،مدارک و شواهد مستند و معرفی کل عوامل همدست او در قوه قضاییه و در سازمان زندانها و زندان اوین به صورت کسترده همراه با اسامی منتشر خواهد شد

چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah