غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه رژیم در نشست خبری روز سه‌شنبه ۹ مهر، در ارتباط با حکم تجدید نظر حسین فریدون، گفت: در دادگاه تجدید نظر، حکم هفت سال حبس به پنج سال کاهش یافته است اما حسین فریدون باید ۳۱ میلیارد تومان جزای نقدی به منظور رد مال رشوه دریافتی را بازگرداند.
خبرگزاری فارس در گزارشی آورده است: برای اولین بار پس از طرح پرونده یک بدهکار بزرگ بانکی بود که در فضای غیررسمی زمزمه درباره نام یک فرد مهم مرتبط با این پرونده به گوش رسید: حسین فریدون.
در گزارش خبرگزاری فارس، ضمن ذکر نام بدهکار بزرگ بانکی، رسول دانیال‌زاده نمین، که به انجام فعالیت‌های تجاری وی با استفاده از تسهیلات بانکی و هدایت این تسهیلات به سوی اهدافی غیر از فعالیت‌های تولیدی متهم است، تاکید شده است: در این مرحله پای اصحاب قدرت سیاسی به بازی اصحاب ثروت باز می‌شود و یاری کسانی همانند حسین فریدون به کار می‌آید.
حسین فریدون، برادر حسن روحانی، به پنج سال زندان و رد مال به اتهام دریافت رشوه تنها در یک فقره «۲۶ میلیارد تومان پول دستی» محکوم شده است.

چهارشنبه  ۱۰ مهر۱۳۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah