خامنه ای امروز چهارشنبه، ۱۰ مهر ۹۸ در جمع سرکردگان سپاه تروریستی پاسداران گفت:برای این که یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنند و رئیس‌جمهور کشورمان را وادار به ملاقات کنند به التماس هم افتادند و رفقای اروپایی‌شان را واسطه قرار دادند؛ تا آخر هم موفق نشدند و این سیاست تا آخر هم شکست خواهد خورد.»
خامنه ای گفت که رژیمش «کاهش تعهدات» برجام را «با جدیت کامل» ادامه خواهد داد.

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah