رهبر حزب محافظه‌کار کانادا عهد کرد اگر در انتخابات ۲۱اکتبر در اواخر این ماه پیروز شود سپاه پاسداران را به‌عنوان یک سازمان تروریستی اعلام می‌کند.
اندرو شیر به خبرنگاران گفت: ما رژیم ایران را که به‌طور روتین حقوق‌بشر را نقض می‌کند و شهروندان کانادایی را به‌قتل رسانده و از تروریزم حمایت و پشتیبانی می‌کند، پیمانهای اتمی را نقض کرده، هدف قرار می‌دهیم.
رهبر محافظه‌کار کانادا همچنین از اوتاوا خواست تا مطابق قانون جنایی کانادا فوراً سپاه پاسداران را نامگذاری تروریستی کند.

 
چهارشنبه ۱۰ مهر۱۳۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah