مطابق اخبار دریافتی در روز چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸ بدنبال ۹ روز اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه، کارگزاران رژیم آخوندی وادار به عقب‌نشینی و بازگشت ۱۷ نفر از ۲۰ کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه به کار خود شدند.
اعتصاب و تجمع های بی وقفه کارگران نیشکر هفت‌تپه، شورای قلابی تامین شهرستان شوش را وادار به عقب نشینی کرد. کارگزاران رژیم در این شورای قلابی اخراج ۲۰ کارگر را تصویب کرده بودند.

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah