روز چهارشنبه ۹مهرماه ۹۸ تظاهرات مردمی علیه فساد و خدمات عمومی نامناسب گسترش یافت. علاوه بر بغداد در شماری شهرها و استانهای دیگر مردم به جان آمده دست به تظاهرات‌ زده و علیه حکومت مرکزی شعار دادند.
به گزارش تلویزیون العربیه الحدث مردم ناصریه عراق، ساختمان استانداری را به تصرف خود درآوردند. آنان علیه فساد دولتی و جنایات شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران تظاهرات کردند. بنا بر گزارشهای اولیه در درگیریهای ناصریه دست کم یک کشته و ۲۵مجروح گزارش‌شده است. حدود ۵تن از مجروحان از نیروهای امنیتی هستند.امروز علاوه بر ناصریه در بغداد، بعقوبه، المثنی، دیوانیه، نجف و بصره تظاهرات گسترده جریان داشت.
تظاهرات مردم عراق از سوی نیروهای امنیتی که عمده آنها از حشدالشعبی شبه‌نظامیان وابسته به رژیم آخوندی هستند به رگبار بسته شد و تاکنون تعدادی کشته و مجروح شدند.
در بغداد مردم جاده تاجی در شمال بغداد را مسدود کردند. همچنین مسیرهای منتهی به فرودگاه بین‌المللی بغداد توسط معترضان مسدود شده است.

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah