صبح روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۹۸ یک زندانی در پارک دانشجوی رشت در ملا عام اعدام شد.این زندانی در آبان ماه ۹۷، در پارک دانشجوی رشت یک مامور پلیس به نام مجید سرپناه را مضروب کرد که به مرگ وی منجر شد.
اعدام این زندانی صبح امروز چهارشنبه در همان محل وقوع قتل و در ملاعام اجرا شد.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah