عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۱۱مهرماه ۹۸ طی بیانیه‌یی اعلام کرد: دولت عراق باید فوراً به نیروهای امنیتی دستور دهد تا استفاده از نیروی اضافی از جمله استفاده از نیروی کشنده، بکارگیری زور علیه تظاهر کنندگان را متوقف کنند و تضمین کند که تحقیقات اعلام شده در مورد گزارشاتی مبنی بر کشته شدن حداقل ۱۸تظاهر کننده را فوراً شروع و تحقیقاتی کاملاً مستقل و بی‌طرفانه انجام بدهند.
عفو بین‌الملل همچنین خواهان این شد که مقام‌های عراقی به فیلترکردن غیرقانونی دسترسی به اینترنت و شبکه اجتماعی خاتمه داده و مقررات منع عبور و مرور اعلام شده در چندین منطقه را که همزمان با تظاهرات سراسری به‌خاطر بیکاری و فساد و خدمات ضعیف عمومی در جریان است را لغو کنند.

مدیر تحقیقات خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت برخورد نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان با چنین بیرحمی و قساوتی و استفاده از نیروی غیرضروری و کشنده، شرم‌آور و تکان‌دهنده است.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah