به گزارش تلویزیون العربیه نیروهای رژیم ایران در سرکوب تظاهرات مردم عراق شرکت دارند و معاون قاسم سلیمانی به این منظور اقدام به تشکیل اتاق عملیات در بغداد کرده است.
تلویزیون العربیه در این مورد گفت: برخی صحنه‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از افراد ارتش عراق در هنگام حفاظت از تظاهرکنندگان در مقابل حملات انجام شده از سوی بسیجیان وابسته به رژیم ایران که لباس نظامی سیاه برتن دارند مورد تعرض قرار گرفته‌اند.

 
جمعه ۱۲ مهر۱۳۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah