photo_2019-10-05_21-46-39.jpg

تجمع دانشجویان دانشگاه بجنورد در اعتراض به قطع سرویس رفت و آمد داخل دانشگاه
صبح امروز شنبه ۱۳ مهر ۹۸ جمعی از دانشجو دانشکده پتروشیمی دانشگاه بجنورد در اعتراض به قطع سرویس‌های درون دانشگاهی تجمع کردند.

 

 

 

 

تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته درتهران
با شعار :» معیشت منزلت با بیمه کار آمد »

شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

 

 

 

 

 

بدرقه کاروان بیمارستان سیار رضوی برای اربعین در عراق
رژیمی که می گوید به خاطر تحریمها با کمبود دارو روبروست به گفته یک کارگزارش بیمارستان مشهد ۴ دستگاه اتوبوس تجهیز شده بمنظور رادیولوژی، دندانپزشکی، عمل جراحی، آزمایشگاه، تجهیزات عمل قلب و … است روانه عراق به بهانه اربعین می کند.
در حقیقت در این شرایط که مردم عراق علیه دست نشاندگانش قیام کرده اند ارسال لوازم پزشکی در این حجم و ابعاد برای پاسداران و مزدورانش از قبیل حشدالشعبی و … است.

 

 

 

 

گزارش تصویری از تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم
شنبه ۱۳ مهر ۹۸
این تجمع بر اساس فراخوان قبلی در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران انجام گرفت.

 

photo_2019-10-05_16-20-01.jpg

 

 

 

رد پای پروفسور مجیدسميعى در بزرگترين پرونده رانت خوارى و رشوه خوارى در ايران پرونده تلخ و شیرین رانت خواری و همدستی و هم کاسه گی مجید سمیعی با دزدان و رانت خواران در این گزارش تلویزیونی ببینید

 

 

 

بدرقه کاروان بیمارستان سیار رضوی برای اربعین در عراق
رژیمی که می گوید به خاطر تحریمها با کمبود دارو روبروست به گفته یک کارگزارش بیمارستان مشهد ۴ دستگاه اتوبوس تجهیز شده بمنظور رادیولوژی، دندانپزشکی، عمل جراحی، آزمایشگاه، تجهیزات عمل قلب و … است روانه عراق به بهانه اربعین می کند.
در حقیقت در این شرایط که مردم عراق علیه دست نشاندگانش قیام کرده اند ارسال لوازم پزشکی در این حجم و ابعاد برای پاسداران و مزدورانش از قبیل حشدالشعبی و … است.

 

 

 

گزارشی دیگر از بزرگداشت زندانیان سیاسی قتل عام شده در تابستان خونین ۱۳۶۷ در لندن روبروی پارلمان انگلیس ارسالی به کانال «بگونه»
شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

بزرگداشت یاد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین ۱۳۶۷
در لندن مقابل پارلمان انگلیس

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah