فیلم دیگراز مردم اصفهان در حمایت از مردم لردگان براساس
با شعار:
هموطن با غیرت حمایت حمایت
لرهای ما بیدارند از اهانت بیزارند
شنبه سیزدهم مهر

 

 

 

 

فیلمی از یک دانش آموز مجروح لردگانی که در حال رفتن با مدرسه هدف گلوله ماموران سرکوبگر یگان ویژه قرار گرفته است.
چندتا تیر به این دانش آموز زده اند.
شنبه ۱۳ مهر ۹۸
هموطنان در حمایت از

مردم لردگان با خیابان بیایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه ۱۳ مهر ۹۸
توجه!
برخی افراد تلاش می کنند موضوع را قوم و قبیلگی جلوه دهند. بویژه کسانی که در نقش حامد کرزای برای ایران در نظر گرفته شده اند.
مردم ایران پیکری واحد علیه رژیم اشغالگر آخوندها هستند. تمام ایران باید به حمایت از هموطنان محروم و ستمدیده لردگان برخیزند.

 

 

 

 

 

 

تجمع مردم اصفهان به حمایت از مردم لردگان با شعار:» بختیاری می گیرد ذلت نمی پذیرد » و » هموطن با غیرت حمایت حمایت»
شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لرھای غیور در اصفھان برای حمایت از لردگان وارد شدند و با شعار لرھای ما بیدارند از اھانت بیزارند و خواھان استعفای وزیر بی کفایت بھداشت شدند.

 

 

 

 

 

 

 

فیلمی از گسیل نیروهای سرکوبگر انتظامی با سو ی لردگان
شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

 

 

 

 

فیلمی از حمایت ‌جوانان شجاع کازرون از مردم لردگان
«ما باید در این موقعیت با هم و پشت هم باشیم»
غیرت کازرونی همینه

شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

 

 

 

گوشمالی دادن یکی از ماموران سرکوبگر خامنه‌ای از سوی مردم دلیرلردگان
شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

 

 

 

 

پیام همبستگی یک هموطن آذری از ارومیه با مردم دلیر لردگان
این هموطن در حالیکه ترانه » دایه دایه وقت جنگه» با صدای جادوانه زنده یاد رضا سقایی را پخش می کند با مردم غیور و ستمدیده لردگان اعلام همدردی و همبستگی می کند.
بهترین روش به خیابان آمدن است.

 

 

 

 

 

پوکه گلوله های جنگی که به سوی مردم بی دفاع لردگان از سوی وحوش سرکوبگر رژیم شلیک شده اند
شنبه ۱۳ مهر ۹۸

photo_2019-10-05_13-58-50

 

تسخیر فرمانداری و به محاصره درآوردن ماشین آب‌پاش سرکوب
توسط مردم شجاع لردگان

 

 

شعار مرگ بردیکتاتور توسط مردم لردگان

 

 

فیلمی از حمله مردم خشمگین و قربانی رژیم جنایتکار آخوندها به ساختمان شبکه بهداشت لردگان و فرار ماموران

 

 

 

photo_2019-10-05_13-19-38.jpg

همبستگی گروهی از مردم مسجد سلیمان با مردم روستای چنار محمودی لردگان

شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

لردگان
خون مردم لردگان بر سنگفرش خیابانهای لردگان

 

 

 

 

 

فیلمی از دور ریختن سرنگ ها و داروهای داروخانه مرکز بهداشت روستای چنار محمودی که شبانه در کوه رها شده سندی از جنایت آخوندها و کارگزارانشان در این مرکز در آلوده کردن مردم به ویروس اچ آی وی است.
شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

 

photo_2019-10-05_12-57-03

حمایت مردم مسجدسلیمان از مردم مظلوم لردگان

 

 

ساختمان شبکه بهداشت لردگان
که بعد از ورود مردم ماموران سرکوبگر پا به فرار گذاشتند
شنبه سیزدهم مهر

 

تسخیر خیابانها توسط مردم لردگان

در جریان حملە ماموران نیروهای سرکوبگر بە تجمع اعتراضی مردم در لردگان تعدادی زخمی شدند

شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

حمله وحوش انتظامی بە تجمع اعتراضی مردم لردگان که تعدادی از مردم در جریان این حمله زخمی شدند.
هموطنان لردگانی نیاز به حمایت و همبستگی دارند و انتظار دارند مردم سایر شهرها هم علیه ظلم و بیدادگری آخوندها و پاسداران و کارگزارانشان بلند شوند.

شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

مقاومت مردم لردگان در برابر وحوش انتظامی نظام ضد ایرانی ولایت فقیه
شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

تجمع اعتراضی مردم روستای چنار محمود لردگان در برابر اداره بهداشت و فرمانداری در اعتراض به آلوده شدن بیش از ۳۰۰ نفر به ویروس اچ آی وی به خاطر تزریق سرنگ آلوده
تجمع کنندگان شعار می دهند:» نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران »
شنبه ۱۳ مهر۹۸
این تجمع مورد حمله وحوش انتظامی قرار گرفت

 

 

نبرد دلیرانه مردملردگان با ماموران یگان ویژه امروز شنبه ۱۳ مهر ۹۸
آنها موفق شده اند ماشینهای یگان ویژه را تخریب و از دور خارج کنند.

 

مردم خشمگین و دلیر لردگان فرمانداری را آتش زدند

امروز شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

تظاهرات اهالی روستای چنار محمود اردگان مقابل شبکە بهداشت و فرمانداری
با شعار:شعار : غیرت بختیاری حرف و حدیث نداره
شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

تخریب ماشین‌های مزدوران خامنه‌ای توسط مردم دلیر لردگان

امروز شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

فیلمی از تظاهرات اهالی روستای چنار محمود لردگان مقابل شبکە بهداشت و فرمانداری با شعار:» عزا عزاست امروز»
این تظاهرات مورد حمله وحوش انتظامی قرار گرفت.
شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

photo_2019-10-05_12-03-59.jpg

پیامی از لردگان به همه مردم ایران

شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

 

حمله مردم غیور بختیاری در لردگان به شبکه بهداشت

 

 

 

مردم لردگان در مقابل نیروهای سرکوبگر ایستادند

 

 

 

حمله شجاعانه مردم لردگان برعلیه نیروهای سرکوبگر

شنبه ۱۳ مهر

 

 

 

شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به مردم قیام کننده در قیام مردم چنار محمودی لردگان
توسط نیروهای سرکوبگر

به آتش کشیدن دفتر امام جمعه و فرمانداری در لردگان توسط مردم

۱۳ مهر ۹۸

 

فیلمی دیگر ازبه آتش کشیدن دفتر امام جمعه و فرمانداری درلردگان توسط مردم

۱۳ مهر ۹۸

 

فیلمی دیگر از قیام و جنگاوری دلیر مردان لردگان وحمله جانانه‌ به مزدوران خامنه‌ای

شنبه۱۳ مهر۹۸

 

فیلمی ازیک هموطن
واردکردن نیروهای سرکوبگر برای اعتراض مردم لردگان
شنبه۱۳ مهر۹۸