روز شنبه ۱۳ مهرماه ۹۸، مادر ۷۵ ساله کامران درویشی، زندانی سیاسی زندان ارومیه توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
این اقدام مامورین در مقابل زندان و پیش از انجام ملاقات حضوری وی با فرزندش به دلیل همراه داشتن یک هندزفری رادیو صورت گرفته است.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی، “مادر کامران درویشی هنگام بازرسی بدنی توسط علی اکبر پیشاور، یکی از مامورین نام نویسی ملاقات زندان ارومیه و یک مامور زن به دلیل همراه داشتن یک هندزفری رادیو به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این در حالی است که داشتن هندزفری رادیو در زندان ممنوعیتی ندارد و کامران درویشی جهت تحویل گرفتن آن با مسئولین زندان هماهنگی های لازم را انجام داده بود. در پی این رفتار خشونت آمیز مادر آقای درویشی به بیمارستان منتقل شده است”.

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah