ماشینی که او بر آن سوار بود یک هاموی امریکایی متعلق به حشد الشعبی بود که به وسلیه مردم متوقف شد.در این جریان مدارک حسین اسمائیل وندی فرزند فاضل به دست مردم افتاد اما خود او با کمک نیرو‌های حشد موفق به فرار شد.

 

photo_2019-10-05_10-24-38

 

 

 

شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah