رژیم به‌خوبی می‌داند که اگر این قیام پیروز شود دیگر جای پایی برای رژیم در عراق باقی نمی‌ماند چرا که مزدورانی مانند نوری مالکی و فالح فیاض و هادی عامری و امثالهم از صحنه حذف شده و بایستی پاسخگوی جنایتهایشان در حق مردم عراق باشند و دست رژیم از عراق کوتاه می‌شود و این به‌معنی فروریختن پایه اصلی «عمق استراتژیک» رژیم است که تاثیر بلافصل در وضعیت رژیم در منطقه و در داخل ایران دارد.
یکی از علل ناراحتی و نگرانی رژیم آن است که قیام عراق را علیه نمایش راهپیمایی اربعین می‌داند. آخوند امامی کاشانی در نمایش جمعه تهران(۱۲مهر) گفت: «شما الآن می‌بینید دشمن متوجه اربعین شده متوجه به‌ عراق شده ایجاد مزاحمت می‌کند».
نمایش دجالگرانهٔ رژیم به بهانه اربعین در واقع طرح و برنامهٔ رژیم برای بلعیدن عراق است که رژیم در شرایط درماندگی مطلق و در آستانهٔ سرنگونی نه تنها آن را کتمان نمی‌کند، بلکه آشکارا بیان هم می‌کند؛‌ از جمله خبرگزاری حکومتی ایسنا(۱۲مهر) اظهارات ابلهانهٔ یکی از مهره‌های رژیم به‌نام روح‌الله جمعه‌ای در ارتباط با «چرایی وقوع حوادث اخیر در عراق» را منعکس کرده و می‌نویسد: «هراس از گسترش و نهادینه شدن مراسم اربعین که موجب الفت میان دو ملت ایران و عراق شده و نوید آینده بسیار روشنی در مناسبات دو ملت تا مرز یکی شدن می‌دهد».
قیام مردم عراق در وهلهٴ اول در اعتراض به‌ فقر و فساد و تبعیض و چپاول و جنایت صورت گرفته، اما مردم عراق از ریشه‌های این مفاسد و وضعیت اسف‌انگیز میهنشان که نتیجهٔ اشغال پنهان کشورشان توسط دیکتاتوری ولایت‌ فقیه است، غافل نیستند. همان پدیده‌ای که باعث شده مردم عراق مانند مردم ایران به‌رغم برخورداری از ثروتهای بیکران خدادادی، یکی از محروم‌ترین و فقرزده‌ترین ملتهای جهان باشند. از همین رو در شعارهای قیام‌کنندگان «الشعب یرید اسقاط النظام» (مردم سرنگونی این نظام را می‌خواهند) یکی از شعارهای محوری است. علاوه بر این مردم عراق خوب می‌دانند بسیاری از کسانی که سرنوشت عراق را به‌دست گرفته‌اند، آلت دستهای رژیم آخوندی حاکم بر ایران هستند، از این رو پابه‌پای شعار اسقاط نظام، شعار «رژیم ایران اخراج! اخراج!» از شعارهای رایج در همه شهرهای قیامی است و نشان می‌دهد که شعار سرنگونی نظام مترادف اخراج رژیم از عراق است. از این روست که رژیم این‌چنین وحشت‌زده شده چرا که نگران است قیام مردم عراق جرقه‌ای بر انبار دینامیت خشم و نفرت مردم ایران نیز باشد.

 

شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah