این روزها اخبار و گزارشات رویداد سیاسی و اجتماعیِ سریع و گسترش‌یابندهٔ عراق، تبدیل به یکی از اصلی‌ترین خبرهای خاورمیانه شده است. میلیون‌ها مردم محروم، ستم‌دیده، زجر کشیده، جنگ‌زده و فقرزدهٔ عراقی علیه بختک چندین ساله حاکم بر کشورشان عصیان کرده‌اند. آن‌چه که آخرین گزارشات خبری و تصویری گواهی می‌دهند، با وجود تهدیدها و سرکوبی‌های حکومتی و دست‌نشاندگان آخوندها در عراق، مردم قصد بازگشت به خانه‌هایشان و ادامهٔ وضعیت سابق را ندارند.
کشور عراق برای نظام آخوندی یکی از سرپل‌های مهم و تعیین‌کنندهٔ سیاست صدور ارتجاع و مرگ و ترور از یک‌طرف و شاهراه گریز از آثار تحریم بین‌المللی از طرف دیگر است. خامنه‌ای به هر حیله و دستاویزی متوسل شده و خواهد شد که این سرپل استراتژیک را از دست ندهد. از طرفی دامنهٔ اعتراض و عصیان و شورش مردم عراق، یک تفاوت بارز را با نمونه‌های مشابه سالیان قبل نشان می‌دهد. وجه برجستهٔ این تفاوت، نشانه گرفتن علت اصلی بحرانهای سیاسی و اقتصادی عراق در ۱۵سال گذشته است. مردم میلیونی که به خیابان‌ها هجوم آورده‌اند، نظام آخوندی را نشانه گرفته و آن را مسبب همهٔ‌ بدبختی‌هایشان معرفی می‌کنند. نیروهای سرکوبگری هم که مردم را هدف سرکوب‌گری می‌گیرند، تماماً وابستگان و دست‌نشاندگان و نان‌خورهای حکومت ملایان هستند. تشدید چنین وضعیتی علیه دستگاه ولایت‌فقیه و استمرار آن، بحرانی سرنوشت‌ساز را بر بحرانهای جاری نظام آخوندی آوار خواهد کرد که در صورت محقق شدنش، منجر به تغییر جغرافیای سیاسی منطقه خواهد شد.
یکشنبه ، ۱۴ مهر۱۳۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah