آژانس اطلاعاتی آلمان گزارش داد کشورهای اروپایی در قبال فعالیت‌های غیرقانونی رژیم ایران در زمینه اتمی سکوت کرده اند.

فاکس‌ نیوز گزارش داد: سؤالاتی جدی در مورد سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قدرتهای اروپایی وجود دارد که در مورد مجموعه‌یی از گزارشات مستند اطلاعات آلمان درباره تلاشهای غیرقانونی رژیم ایران برای کسب فن‌آوری تسلیحات اتمی از سال ۲۰۱۸است.

 
یکشنبه ، ۱۴ مهر۱۳۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah