حکم اعدام این خواننده چت های خصوصی وی عنوان شده است! کجای دنیا کسی را به خاطر چت کردن اعدام می کنند؟! چطور نجفی که روز روشن زنش که پرستوی وزارت اطلاعات بود را کشت حکم اعدام برایش صادر نشد؟! چطور سرکردگان سپاه پاسداران که این روزها فیلمهای فسادشان در رسانه ها پخش میشود حکم اعدام نمی گیرند؟!

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah