به گزارش سندیکای کارگران شرکت هفت تپه یوسف بهمنی، از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. وی روز گذشته در جریان تجمع اعتراضی کارگران این شرکت در مقابل دفتر مدیریت به سخنرانی پرداخته بود. کارگران حاضر در این تجمع خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود، لغو احکام صادره علیه کارگران، بازگشت به کار کارگران اخراجی و بازگرداندن این شرکت به بخش دولتی شده بودند.
دور جدید اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، از روز دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸، به دلیل اخراج ۲۱ تن از همکارانشان آغاز شده است.
۱۱ نفر از کارگران هفت‌تپه که قرار بود فردا دوشنبه با نماینده گان کمیسیون اجتماعی مجلس ملاقات کنند، در عوارضی خرم‌آباد توسط پلیس امنیت دستگیر شدند.
اسامی تعدادی از بازداشت شدگان عبارت است :
۱- محمد خنیفر
۲-امید آزادی
۳- مهدی داوودی
۴-جوادی کهنگی
۵-ابراهیم عباسی منجزی
۶-حسن جوادی کهنگی

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah