کفش زدن به عکس خامنه ای از سوی قیام کنندگان عامل اصلی جنایت و فساد در ایران و عراق خامنه ای است و مردم عراق به خوبی این را دریافته اند

دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸

 

 

 

 

 

شب دوشنبه در شهرک صدر بغداد مردم باز هم به خیابان آمدند
هیچ مانعی نتوانسته آنان را از ادامه قیام باز بدارد

دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸

 

 

 

photo_2019-10-07_16-21-30.jpg

دستگیر کردن و مجازات تک تیر انداز سپاه قدس به سرکردگی قاسم سلیمانی دریکی از خیابانهای عراق از سوی مردم خشمگین قیام کننده
دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸

 

 

 

فیلمی از شلیک مستقیم پاسداران و حشدالشعبی به تظاهر کنندگان عراقی

 

 

 

به آتش کشیدن دفتر سازمان بدر به ریاست «هادی عامری» وابسته به رژیم ایران توسط قیام کنندگان در بغداد

دوشنبه شب

 

 

فیلمی از صحنه ای دلخراش از ششمین روز قیام مردم عراق
قیامی که سر باز ایستادن ندارد و جوانان در برابر تانک سپاه تروریستی قدس و حشدالشعبی مقاومت می کنند.
فیلم حاوی صحنەهای دلخراش است و مشاهده آن برای کسانیکە بیماری قلبی دارند، توصیە نمی شود.
دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸

 

 

 

 

ادامه تظاهرات گسترده مردم عراق وشلیک نیروهای حشدالشعبی و سپاه قدس به سوی مردم
شب دوشنبه
‍‍خیابانھای پایتخت عراق کماکان در کنترل قیام کنندگان است

 

 

استان ديوانيه درگیری قیام کنندگان  با حشدالشعبی وابسته به رژیم آخوندی

 

 

 

 

قیام مردم عراق

 

شهادت ده تن از جوانان عراقی شب گذشته در شهرک صدر بغداد
شب گذشته در شهرک صدر ده تن از قیام کنندگان عراقی بدست مزدوران حشد الشعبی به شهادت رسیدند.
ولی با این همه کشتار بی رحمانه جوانان بپا خاسته پرشور در خیابانها بودند.
دوشنبه ۱۵ مهر۹۸

 

جوان شورشی عراقی که با سینه باز به استقبال رگبار گلوله ها می رود:
ای که میخوای منو بکشی
اگر نمیدونی بدون
این گلوله ها رو با سینه باز به استقبال شان میروم ،
من از بچگی همه ی رؤیاهام دزدیده شدن
من همونی هستم که همه ی دنیا از صبرش حرف میزنن
من همونی هستم که کرایه ی رفتن به سرکار را ندارد
من همونی هستم که خنجر رهبران توی سینه اش هست

 

 

 

فیلمی از بیمارستانهای بغداد که پر از زخمیهایی هستند که با شلیک مستقیم پاسداران و حشد الشعبی هدف قرار گرفته اند.
یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸

 

 

 

72172915_1371276213032614_7403514489968001024_n.jpg

مزدورانی که به فرزندان مردم ایران در اشرف شلیک می کردند امروز به سوی تظاهرکنندکان عراقی شلیک می کنند مراکز و دفاتر عصائب به ریاست قیس خزعلی از اجیرشدگان نیروی تروریستی در نجف و عماره در شعله های آتش خشم مردم عراق سوخت.

 

 

 

72430791_1371213923038843_697844267619450880_n.jpg

تصویری از پاسداران و مزدوران محلی رژیم آخوندها هنگام شلیک مستقیم به سوی تظاهر کنندگان عراقی این در حالی است که مردم هیچ وسیله ای برای دفاع از خود ندارندو با دست خالی علیه فساد و بیکاری و دخالت های رژیم ایران در عراق تظاهرات می کنند. آیا حامعه عرب به حمایت از ملت مظلوم عراق برخواهد خاست؟

 

 

 

 

 

پس از خروج زرە پوشھا از شھرک صدر بغداد مردم دوبارە بە خیابانھا ریختند. تدابیر امنیتی شدید و شلیک گلولە جنگی و قطع اینترنت نتوانست قیام را سرکوب کند.

دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah