روزنامه خراسان نوشت: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان خراسان گفته در گذشته برخی از مرغداران تریاک را در آب حل می‌کردند و به مرغ‌ها می‌خوراندند تا بیماری آن‌ها از بین برود، البته این موضوع امروز هم به میزان کم در برخی از مرغداری‌ها وجود دارد.
علیرضا رفیعی‌پور، رئیس سازمان دامپزشکی ایران، موضوع را رد نکرده و گفته است: «اگر کسی این کار را بکند اشتباه مدیریتی انجام داده چراکه استفاده از تریاک جز اینکه بیماری را مزمن می‌کند نتیجه دیگری ندارد.»
نظامی که ولی فقیهش و مشاور ولی فقیه و سرتاپایش تریاکی و فاسد باشد، همین است.

 

دوشنبه ۱۵مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah