رژیم آخوندی در وحشت از خیزش مردم لردگان هم‌چنان حکومت نظامی اعلام نشده در این شهر برقرار کرده است. در ورودیهای شهر تمام خودروها را بازرسی می‌کنند. همچنین رژیم در داخل شهر لردگان تانک و زرهی مستقر کرده است.
مأموران سرکوبگر انتظامی جاده منطقه چنارمحمودی را بسته و آن را به‌شدت کنترل می‌کند.
در جریان خیزش دلیرانه مردم لردگان، جوانان خشمگین، فرمانداری لردگان و دفتر امام جمعه و نماینده خامنه‌ای و شماری دیگر از مراکز حکومتی را به آتش کشیدند..مأموران سرکوبگر با شلیک گاز اشک‌آور و با تیراندازی به تظاهر کنندگان حمله‌ور شدند.

 

 

 

سه شنبه ۱۶ مهر۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah