رژیم آخوندی وثیقه‌های کارگران بازداشتی نیشکر هفت‌تپه را به دو برابر افزایش داده است. دستگیر شدگانی که توان پرداخت این وثیقه را ندارد هم‌چنان در زندان باقی می‌مانند.
جعفری چگنی رئیس جنایت‌پیشه دادگستری رژیم در شوش این خبر حکم را صادر کرده است. بر اساس این حکم برخی وثیقه‌ها به این صورت است:
یوسف بهمنی(۸۰میلیون)
ابراهیم عباسی (۷۰میلیون)
مسلم چشم خاور (۷۰) میلیون
محمود خدایی (۵۰) میلیون
ایمان اخضری (۶۰) میلیون
محمدخنیفر (۱۰۰میلیون)

 
سه شنبه ۱۶ مهر۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah