ظافر العانی نماینده پارلمان عراق:‌ دلایلی که تظاهرات برای آن انجام شد هنوز باقی است. این اولین اعتراضاتی نیست که مردم عراق انجام می‌دهند ولی این دور شدیدتر بود… در پشت آن مرجعیت مذهبی و مرجعیت سیاسی قرار نداشت بلکه خشم و غضب مردم عراق، ناشی از کرامت پایمال شده‌شان طی سالهای گذشته است.
اغلب کسانی‌که در مورد جراحتها و کشتار صحبت می‌کنند اعم از سخنگوی رسمی دولت یا تظاهرکنندگان تأکید دارند شبه‌نظامیان رژیم ایران با خونسردی بواسطه تک‌تیراندازان مستقر در پشت‌بام خانه‌ها اقدام به کشتار می‌کنند… مردم عراق به این باور رسیدند که پشت این موضوع رژیم تهران قرار دارد خصوصاً که مقامهای رژیم ایران به کشتار تظاهرکنندگان فراخوانده و آنها را تکفیری و داعشی و بعثی و تروریست و… توصیف کردند که این بمثابه اجازه کشتار تظاهرکنندگان است.

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah