سوزان رایس: در تمام سالهایی که نماینده آمریکا در سازمان ملل بودم، با همتای ایرانی خودم جلسات مکرر و مداوم سرّی داشتم. همتای ایرانی من تاکید داشت نمیخواهند این ارتباط رسانه ای شود و مردم ایران مطلع از این روابط محرمانه باشند!
نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل متحددر کتاب خاطراتش جزئیاتی از دیدار با همتای ایرانی خود در سال‌های گذشته مطرح کرده است.
سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل مدعی شده این «کانال محرمانه» تا سال‌ها برای عده زیادی علنی نشد و غیر از اف‌بی‌آی و احتمالاً اسرائیلی‌ها کسی از آن با خبر نبوده است!
محمدجواد ظریف در تمام آن سالها نماینده ایران در سازمان ملل متحد بود!

چهارشنبه ۱۷مهر۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah