منابع امنیتی گفتند در هشت روز گذشته، بیش از ۱۸۰نفر کشته شدند و ۷۰۰۰نفر مجروح شدند شامل پرسنل امنیتی و دهها ساختمان دولتی، مقرهای احزاب سیاسی و خودروهای نظامی به آتش کشیده شدند.
منابع امنیتی گفتند در هشت روز گذشته، بیش از ۱۸۰نفر کشته شدند و ۷۰۰۰نفر مجروح شدند شامل پرسنل امنیتی و دهها ساختمان دولتی، مقرهای احزاب سیاسی و خودروهای نظامی به آتش کشیده شدند. کلیپ ویدیویی ضبط شده توسط تظاهر کنندگان و فعالان فاش می‌کند که بسیاری از تظاهر کنندگان که کشته شدند غیرمسلح بودند و اصلاً به هیچ سرویس امنیتی یا ساختمان دولت نزدیک نبودند که تهدیدی ایجاد کنند.
گفته می‌شود که گروههایی که به خیابان‌ها آمدند سپاه بدر، عصائب و سرایا الخراسانی هستند. مقام‌های امنیتی، سیاستمداران و فعالان گفتند که این گروهها یک نقش تعیین‌کننده در سرکوب تظاهراتها و کشتن تظاهر کنندگان ایفا کردند.
اکثر خبرنگاران عراقی و خارجی و فعالان که در مورد اعتراضات گزارش می‌کردند یا آنها را مانیتور می‌کردند طی هفته گذشته بغداد را ترک کردند .

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah