جنایتی دیگری علیه مردم ایران از سوی سپاه تروریستی پاسداران

روز سه شنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸، در پی تیراندازی نیروهای سپاه تروریستی پاسداران در مناطق مرزی شهرستان سردشت واقع در آذربایجان غربی یک کولبر جان خود را از دست داد و یک تن دیگر نیز به شدت زخمی شد.
کولبر کشته شده، آزاد قربانی نژاد، از اهالی روستای میر شیخ حیدر و کولبر زخمی، محسن بکر عزیز از اهالی روستای دوله گرم عنوان شده است.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah