«‏امروز خانواده برادرم، محمدحسین سپهری، برای ملاقات با او به اداره اطلاعات مشهد رفتند.
برادرم به آنها گفته که پس از بازداشت، ۳۳ روز اعتصاب غذا کرده بود که این موضوع باعث انسداد روده او شده است. داروهایی که در بازداشتگاه اطلاعات به او دادند تاثیری در بهبود او نداشته است و او باید‏ برای درمان به بیمارستان منتقل شود.
همچنین در روز بازداشت (۲۰ مرداد)، یکی از ماموران ضربه‌ای به فک برادرم زده بود که در اثر آن، ۲ دندان او شکسته است و او نیاز فوری به دندانپزشکی دارد.
تا امروز، ماموران امنیتی به بهانه اینکه او در مرحله بازجویی است مانع از دریافت خدمات پزشکی‏ در خارج زندان شده‌اند.
برادرم این موضوعات را در ملاقات قبلی عنوان نکرده بود تا باعث نگرانی خانواده نشود.
مسئولیت جان و سلامتی زندانیان با جمهوری اسلامی است.»
پنجشنبه ۱۸ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah