به گزارش رسیده از لردگان و روستاههای اطراف، رژیم شروع به دستگیری‌های گسترده از روی فیلم‌های پخش شده اعتراضات مردم در اینترنت کرده است.
مأمورین و عوامل اطلاعاتی رژیم هر روز به روستایی میروند و کسانی که در تظاهرات بودند را شناسایی کرده و دستگیر می‌کنند.
این دستگیری‌های گسترده از روز ۱۶ مهر ماه آغاز شده است.
روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه، اهالی روستای مونجرمویی را دستگیر کردند.
روز چهارشنبه ۱۷ مهر هم در لردگان دستگیری‌های صورت گرفته است.
هنوز از آمار و محل دقیق دستگیرشدگان اطلاعی در دست نیست. اما گزارشها حاکی است که دستگیریهای گسترده‌ای صورت گرفته است.

 

 

پنجشنبه ۱۸مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah