گفتنی است که سازمان مجاهدین خلق ایران بزرگترین تشکیلات سیاسی مخالف رژیم ایران بیشترین قربانیان اعدام سیاسی و عقیدتی در ایران را داشته است و بیش از ۹۰ درصد زندانیان و اعدام شدگان بویژه در کشتار تابستان ۱۳۶۷ از اعضا و هواداران این سازمان بوده اند.
همچنین مجاهدین در مبارزه علیه جمهوری اسلامی جدی ترین ، پیگیرترین،اصولی ترین و انقلابی ترین نیروی مسلمان بوده اند که به گفته سران حکومت همه بدبختی های نظام از آنها می باشد. مجاهدین در عرصه سیاسی اجتماعی و تشکیلاتی و ایدئولوژیک، در عرصه نظامی و بین المللی نظام ولایت فقیه را به عنوان تضاد و دشمن اصلی مردم ایران و منطقه به چالش جدی کشیده و ضربه هایی کاری و جبران ناپذیر به آن وارد کرده اند.
از این رو این نظام خطر و دشمن اصلی خود را مجاهدین می داند.
مجاهدین پس از دو نیم سال فعالیت مسالمت آمیز که خمینی آن را برنتافت ناگزیر به مقاومت مسلحانه شدند و همپای این نبرد آلترناتیو و جایگزین سیاسی شورای ملی مقاومت را بوجود آوردند که دیرپاترین ائتلاف سیاسی در تاریخ ایران است.
۱۸ مهرماه ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah