یک نفتکش ایرانی در نزدیکی بندر جده عربستان دچار انفجار شده است.
گفته می شود انفجار بر اثر شلیک موشک بوده است.
جمعه ۱۹ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah