عکس جدیدی گابریلا رتکلیف ودخترش

این دختربچه ۵ ساله است و سه سال است مادرش در زندان به سر می برد و وی نزد پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری اش در ایران بود . بنا به اعتراف وزیر خارجه جنایتکار آخوندها مادر این بچه به عنوان گروگانی برای باج گیری از دولت انگلستان و دریافت بیش از ۴۰۰ میلیون پوند گرفته شده است. پولی که در رژیم گذشته برای خرید تانک چیفتن پیش پرداخت شده و متعلق به مردم ایران است اما آخوندها بویژه در شرایط تحریم میخواهند آن را بگیرند و به جیبهای گشادشان بریزند یا خرج سرکوب و صدور تروریسم بکنند.
جمعه ۱۹ مهر۹۸

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah