تایمز لندن فاش ساخت یک گروه تبلیغاتی وابسته به رژیم ایران ۱.۲میلیون پوند کمک مالی از بنیادهای خیریه در انگلستان دریافت کرده است.
تایمز لندن نوشت: این گروه که هم‌سو با سیاست‌های حکومت ایران عمل می‌کند غرب را دشمن می‌داند و تحت حمایت جرمی کوربین، رهبر کنونی حزب کارگر قرار دارد و به‌گفته کوربین این گروه را نماینده اسلام می‌داند.
روزنامه دیلی‌تلگراف نوشت: این گروه به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای رژیم حاکم بر ایران عمل می‌کند و هیچ سابقه ارائه حمایت از فعالان حقوق زنان یا اقلیتهای مذهبی در ایران را ندارد.
در جلسه روز ۴مرداد ۹۸ پارلمان انگلستان، بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلستان گفته بود: جرمی کوربین از تلویزیون پرس.تی.وی رژیم ایران به او پول پرداخت شده و مکرر در جهت منافع ملاهای تهران موضع‌گیری کرده است.
جمعه ۱۹ مهر ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah