به گزارش هرانا سه هموطن بهایی در آبادان و اهواز به نام های ندا ثابتی (آزادی)، فروغ فرزانه و نوشین افشار توسط دادگاه آبادان هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. این هموطنان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و در تاریخ ۹ خردادماه همان سال از زندان سپیدار اهواز آزاد شده بودند.
بر اساس حکم صادره توسط دادگاه آبادان این سه شهروند بهایی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم اخیرا به وکیل متهمین ابلاغ شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این هموطنان بهایی گفت: “پرونده این شهروندان با شکایت اطلاعات سپاه مفتوح شده بود و در دوران بازجویی نیز توسط این نهاد امنیتی جهت اخذ اعترافات اجباری و وارد کردن اتهاماتی دیگر تحت فشار قرار داشته اند”.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah