ظریف در گفت‌وگو با شبکه تی‌آرتی با اشاره به معتبر بودن توافق آدنا میان ترکیه و سوریه گفت: «این توافق همچنان می‌تواند بهترین راه دستیابی به امنیت باشد. ایران می‌تواند برای گردهم آمدن کردهای سوریه، دولت سوریه و ترکیه کمک کند تا ارتش سوریه همراه ترکیه بتوانند از مرزهایشان محافظت کنند.» می بینید وزیر خارجه رژیم تروریستی آخوندها که روزانه در کردستان ایران کردکشی و در عراق به کشتار قیام مردم مشغول است چگونه هم جبهگی خود هم با ترکیه هم با اسد و هم با گروهها سیاسی کرد سوریه را اعلام می کند.اینجا آن جایی است که نباید این دشمن اصلی مردم ایران و کردستان و همه مردم خاورمیانه را فراموش کرد و هم جبهگی با این رژیم با هر ادعا و سابقه مبارزاتی به پشیزی نمی ارزد بلکه خیانت به جبهه خلق است. تجاوز جنایتکارانه اردوغان اینگونه به سود آخوندها تمام میشود. اما آخوندها باید بدانند که این دو جایه و دو لُپه خوریها زمانش  به سرآمده است.

 

شنبه ۲۰ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah