مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا ردز جمعه ۱۹ مهرماه ۹۸ به رژیم ایران هشدار داد در صورتی که رفتار خود را به صورت اساسی تغییر ندهد و مانند دیگر کشورهای جهان رفتار کند، شاهد فروپاشی اقتصاد خود خواهد بود.

۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah