وی گفت: در لبنان این حزب‌الله تحت حمایت رژیم ایران است که تصمیم‌گیری بر سر صلح و جنگ را در کنترل خود دارد.
سامی جمیل خواستار پایان دادن به دخالت‌های رژیم ایران و پاک کردن لبنان از تنشهای منطقه‌یی شد.

 

 

یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah