مجتبی پروین که یک فعال آذربایجانی است صبح روز یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸ از سوی مامورینی که به منزل پدریش مراجعه کردند بازداشت شد.
اتهام وی شرکت در تجمع غیرقانونی و تلاش برای تحریک مردم زو خسارت به ماشین نماموران حکومتی است.
۲۰مهر ۹۸: شاپور احسانی راد، فعال کارگری توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شد. وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود.
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah